Terms and Conditions

Вие се съгласявате да спазвате правилата на нашия уебсайт и всички закони, които могат да важат за този сайт и вашето участие.
Администрацията на уебсайта има право да прекрати сметката ви по всяко време, да изтрие съдържанието, което може да сте публикували, и вашият IP адрес и всякакви данни, които въвеждате в уебсайта, да бъдат записани, за да подпомогнат персонала на сайта с техните умения за модериране.
Администрацията на сайта има право да променя настоящите условия и правилата на сайта във всеки един момент без предупреждение. Въпреки че може да сте информирани за всякакви промени, ваша отговорност е да проверите тези условия и правилата във всеки един момент.


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.